lauantai 19. lokakuuta 2013

Loppuasema pelistä Asko Linna - Rami Taipale

Katsojien mukaan pöytäkirjat täytettiin asianmukaisesti ja päädyttiin valkean 83. siirron Kf6 jälkeen alla olevaan asemaan. Kilpailun tuomari Markku Kokkila päätyi kuitenkin saamiensa selvitysten perusteella siihen, että valkea ei ollut pitänyt pöytäkirjaa täysin asianmukaisesti.Vaan mitä musta teki? Vaati voittoa ja Munukka suostui ja kirjasi tuloksen mustan voitoksi eikä kysynyt kokkolalaisilta mitään. 

Välittömän matin voi estää vain uhraamalla D e5-sotilaaseen tai ilmaiseksi ruudussa f1.

Tulos oikeni protestilla osittain. Tuomarin ratkaisu oli, että molemmat häviävät pelinsä. Tulos on siis 0-0.

Kilpailun tuomari:
"
Tuomitsen pelin tulokseksi 0-0. Perusteet ovat seuraavat:

Pelillisesti valkea saavutti voittoaseman, mutta sen syntymiseen pöytäkirjan pitämättömyydellä vastustajan aikapulassa saattoi olla osuutta. Valkea ei pitänyt pöytäkirjaa  sääntöjen edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi voitto ei ole oikeutettu.

Mustilla pelannut Taipale turhaan venytti voittovaatimustaan tilanteeseen jossa peli oli selvä häviö. Häviöaseman tuomitseminen voitoksi ei olisi oikeudenmukaista tässä sääntöjen suhteen epäselvässä tilanteessa.

Shakkilaakson maksama protestimaksu palautetaan.
" .
Lopuksi vielä lihavoituna sääntökohdat, joiden mukaan JSM-toimikunta ei olisi saanut suostua päättämään yksittäisen pelin tulosta. Toimikunnan varapuheenjohtajan olisi pitänyt neuvoa SeinSk:a tekemään pelistä protesti kilpailun tuomarille. Koska Munukka luuli olevansa kilpailun tuomari, joutui Shakkilaakso tekemään protestin.

"10. Protestit
Oikeus tehdä vastalause pelin tapahtumista tai virheellisestä kokoonpanosta on ainoastaan vastajoukkueella tai saman lohkon joukkueella. Vastajoukkueen kokoonpanoa koskeva vastalause on ilmoitettava JSM-kilpailutoimikunnalle 2 vrk kuluessa ottelun päättymisestä. Pelin tapahtumista vastalause on ilmoitettava pelipäivänä kilpailun johtajalle (jt.kytoniemi(at)kolumbus.fi) ja varsinainen perusteltu vastalause on tehtävä kahden päivän kuluessa sähköpostitse kilpailun tuomarille. Muista asioista vastalause (esim. saman lohkon väärästä kokoonpanosta) on tehtävä kilpailun johtajalle kahden päivän kuluessa siitä, kun tulokset ovat saatavilla. Kaikista protesteista on jätettävä osanottomaksun suuruinen vetoraha, joka pitää olla maksettuna SSL:n tilille protestin jättöhetkellä. Vetoraha palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään. Vetoraha voidaan palauttaa myös kielteisessä tapauksessa protestin käsittelijän harkinnan mukaan. 

Jos protesti koskee pelitapahtumia, protestin käsittelijänä on kilpailun tuomari. Jos tuomari on jo ennen protestia osallistunut asian käsittelyyn, käytetään tuomarin varahenkilöä. Tuomarin on tehtävä ratkaisunsa 7 päivän kuluessa protestin saapumisesta. Tuomarin päätöksestä voi valittaa shakin kilpailumääräysten kohdan 8 mukaisella tavalla shakkituomaritoimikuntaan. 

Jos protesti ei koske pelitapahtumia (vaan kokoonpanoja yms.), protestin käsittelijä on JSM-kilpailutoimikunta. Toimikunnan on tehtävä ratkaisunsa 7 päivän kuluessa protestin saapumisesta. JSM-toimikunnan hallinnollisia päätöksiä koskevat valitukset osoitetaan SSLH:lle viiden päivän sisällä päätöksestä. "